Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy 2011. szeptember 06.-án megjelent az új OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX.6.) BM rendelet), mely az épületek tervezésével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat tartalmazza. A hatálybalépést követően a korábban kiadott szabályozás 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet hatályát veszti.
Az új jogszabályt, mely a megjelenés napját követő 30. napon lép hatályba az alábbi linken tudják elérni.
Letöltés: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11103.pdf

Cégünk légtechnikai rendszerek mérésével, beszabályozásával, hő-és füstelvezető rendszerek mérésével és beszabályozásával, túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházak mérésével foglalkozik.

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. melléklete az ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez:

http://www.tuzmegelozes.hu/document/otsz_konf_2015/otsz_18melleklet_ellenorzestablazat.pdf

A túlnyomásos szellőztetésű füstmentes lépcsőházaknál az OTSZ és a tűzoltó csak a következő kialakítású lépcsőházakat fogadja el:

X. FEJEZET / HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM

97. § (1) A lépcsőház füstmentesítését természetes átszellőzéssel vagy gépészet útján a lépcsőházba juttatott levegő túlnyomásával kell biztosítani.

(2) A természetes szellőzésű füstmentes lépcsőház légtere folyamatosan vagy tűz esetén automatikusan a lépcsőház talajszint feletti valamennyi szintjén

a) a lépcsőházi alapterület legalább 20%-át elérő, de minimum 4 m2 összefüggő nyitott felülettel vagy

b) az a) pont szerinti felülettel kialakított, nyitott füstmentes előtéren át kapcsolódik a külső szabad légtérhez.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti lépcsőház közlekedő felőli nyílásától mért 3 méteres távolságon belül nem a lépcsőházhoz tartozó homlokzati nyílászáró nem helyezhető el.

(4) A túlnyomásos füstmentes lépcsőház gépészetének

a) valamennyi lépcsőházi nyílászáró csukott állapota esetén 50 Pa ± 10% relatív túlnyomást,

b) egy nyitott lépcsőházi ajtó esetén 10 Pa túlnyomást,

c) a (6) bekezdésben meghatározott darabszámú lépcsőházi nyílászáró nyitott állapota esetén a nyitott nyílászárók keresztmetszetében legalább 1 m/s sebességű légáramlást kell biztosítania.

(5) Előteres túlnyomásos füstmentes lépcsőház esetén a (4) bekezdés a) pontja szerinti relatív túlnyomás mértéke a lépcsőházban az előtérhez viszonyítva 50 Pa ± 10%, az előtérben 10-15 Pa.

(6) A lépcsőház méretezése során a kijárati szinten és a lépcsőházba nyíló 4 szintenként további egy szinten a menekülésre szolgáló lépcsőházi és előtéri ajtók teljes keresztmetszetében nyitott állapotát kell feltételezni. Többszárnyú ajtó esetén a meneküléshez szükséges ajtószélességet kell számításba venni.

(7) A lépcsőházi gépészet megengedett reakcióideje a (4) bekezdésben előírt jellemzők biztosítására a bekapcsolásnál, majd a működés során bekövetkező nyomásesés vagy nyomásemelkedés esetén legfeljebb 3 másodperc.

(8) A túlnyomásos füstmentes lépcsőházhoz vagy előteréhez kapcsolódó menekülési útvonalon a túlnyomásos térből bejutó levegő automatikus elvezetését meg kell oldani.

Ez azt jelenti, hogy azt a túlnyomásos lépcsőház kialakítást már nem fogadja el a tűzoltó, melynél a földszinti ajtó tűzjelre automatikusan kinyit, hogy a befújt levegőt kiengedje a szabadba.

Ha az Önök által kezelt épületeknél van olyan hő- és füstelvezető rendszerük melyen megfelelő működésének ellenőrzését el kell végezni, vagy van olyan lépcsőházuk melynél felülvizsgálati mérést kell elvégezni, azt szívesen elvállaljuk (esetleg átalánydíjas szerződés keretein belül is).